Słownik pojęć kominowych

Dekiel wyczystki – okrągły element szczelnie zamykający dolny trójnik (wyczystka) komina. Dekiel powinien być szczelny, bezpieczny w użytkowaniu, precyzyjnie dopasowany do trójnika, danego systemu kominowego oraz powinien umożliwiać łatwy dostęp do komina np. w celu czyszczenia.

sponsorem hasła jest: Jawar słownik kominowy

Ceramika izostatyczna (prasowana izostatycznie) – rodzaj kształtek ceramicznych, które są wytwarzane w nowoczesnej technice tzw. prasowania izostatycznego. Polega to na formowaniu kształtek w specjalnie do tego zaprojektowanej prasie. Przed podaniem do prasy, surowiec jest dokładnie suszony. Podawany jest do prasy w postaci suchego proszku, a następnie ściskany jest w formach pod ogromnym ciśnieniem. Następnie wypraska niezwłocznie trafia do wypalania. Z uwagi m.in. na bardzo istotny proces suszenia, cały proces wytwarzania jest zgoła odmienny od tradycyjnego procesu formowania hydraulicznego. Tradycyjna ceramika jest formowana z wilgotnej masy, następnie wypraski są suszone i dopiero wypalane. Główną zaletą ceramiki izostatycznie prasowanej jest bardzo niska nasiąkliwość oraz wysoka odporność na szoki termiczne, co czyni ją idealnym materiałem do zastosowania w technice kominowej.

sponsorem hasła jest: Jawar kominy ceramiczne

Ciąg kominowy – przepływ powietrza w przewodzie kominowym, powstający na zasadzie różnicy ciężaru właściwego gorących gazów spalinowych w kominie i ciężaru właściwego powietrza zewnętrznego; powstała dzięki temu różnica ciśnień między wylotem i spodem komina (kotła lub przewodu wentylacyjnego) pobudza gazy do ruchu grawitacyjnego.

sponsorem hasła jest:Zapel kominy ceramiczne 

Ciąg a wysokość komina – minimalna wysokość komina w domu jednorodzinnym gwarantująca skuteczne odprowadzanie spalin powinna wynosić ok. 5 m.

sponsorem hasła jest: Zapel kominy ceramiczne

Ciąg wsteczny – powietrze zamiast wydostawać się z budynku przez kanały wentylacyjne, wpada przez nie do wnętrza. Często dzieje się tak w upalne letnie dni, gdy temperatura na zewnątrz jest wyższa niż wewnątrz. Gdy gęstość powietrza wewnątrz budynku jest mniejsza niż na zewnątrz (w budynku jest cieplej niż na zewnątrz), wtedy ciąg jest prawidłowy

sponsorem hasła jest: Zapel kominy ceramiczne

Czopuch – przewód szczelnie łączący urządzenie grzewcze lub kominek z przewodem kominowym. Powinien być wykonany z materiałow niepalnych, oraz powinien być możliwie jak najkrótszy (nie dłuższy niż 1/4 wysokości komina), oraz poprowadzony ze spadkiem minimum 5% w kierunku kotła.

sponsorem hasła jest: Jawar słownik kominowy

Izolacja z wełny mineralnej – element charakteryzujący się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na uszkodzenia. Zapobiega stratom ciepła we wkładzie ceramicznym. Idealnie przylega do elementu cokołowego i sprawia, że w izolacji nie powstają przerwy. Dzięki temu wkład nie ulega ochłodzeniu i skutecznie spełnia swoją funkcję.

sponsorem hasła jest: Konekt kominy ceramiczne

Kit kwaso i żaroodporny – zaprawa montażowa służąca do łączenia i uszczelniania wkładu ceramicznego w kominie systemowym.

sponsorem hasła jest: Brata słownik kominowy

Komin SPS (system powietrzno-spalinowy) – inaczej komin Turbo, komin stosowany do kotłów z zamkniętą komorą spalania, zazwyczaj są to kotły gazowe. Pozwala za pobieranie tlenu potrzebnego do spalania bezpośrednio poprzez kanał kominowy.

sponsorem hasła jest: Brata słownik kominowy

Obudowa zewnętrzna komina – element betonowy służący jako obudowa w systemach kominowych osłaniający wewnętrzne warstwy komina. Pustak jest trwały, ma wysoką odporność na szkodliwe działanie skrajnych temperatur i różnego rodzaju czynników atmosferycznych.

sponsorem hasła jest: Konekt kominy ceramiczne

Odskraplacz – jeden z elementów ceramicznych, zwany inaczej ściekiem kondensatu, odprowadzający skropliny i tym samym zabezpieczający system kominowy przed zalaniem. Zapewnia kominowi wysoką trwałość i prawidłowe działanie w każdych warunkach pogodowych.

sponsorem hasła jest: Konekt kominy ceramiczne

Nasiąkliwość – zdolność do wchłaniania wody przez dany materiał. W przypadku ceramicznych systemów kominowych, czynnikami określającymi nasiąkliwość sąm.in. gęstość i porowatość matetiału. Wg. badań zgodnie z normą EN 13063-2+A1:2007 współczynnik nasiąkliwości ceramiki izostatycznie prasowanej Jawar wynosi poniżej 1% (gdzie tradycyjna ceramika plastyczna osiąga nawet 7%). Niska nasiąkliwość dobrze wpływa m.in. na odporność materiału na szoki termiczne.

sponsorem hasła jest: Jawar słownik kominowy

Płyta czołowa – element wyprodukowany z wytrzymałej wełny mineralnej chroniący ścianki wkładu przed utratą ciepła. To sprawia, że element szybko się nagrzewa i usprawnia działanie całego systemu grzewczego.

sponsorem hasła jest: Konekt kominy ceramiczne

Płyta przykrywająca – betonowy element przeznaczony do wykończenia komina chroniący go przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz zapobiegający powstawaniu zacieków.

sponsorem hasła jest: Konekt kominy ceramiczne

Płyta wspornikowa – betonowa, zbrojona płyta montowana na kominie w celu utworzenia podstawy dla obudowy z cegły klinkierowej. Montuje się ją pomiędzy pustakami poniżej linii dachu, tak aby obłożona cegłą klinkierową wystająca ponad dach "reprezentacyjna" cześć komina w całości osłonięta była klinkierem. Płyta wspornikowa cechuje się dużą wytrzymałością. Płytę wspornikową można wykonać we własnym zakresie, jednak gotowe rozwiązania systemowe są w tym przypadku najlepsze, ponieważ płyta będzie idealnie pasować do otworów zarówno spalinowych jak i wentylacyjnych a także otworów na pręty zbrojeniowe, które najczęściej są w rogach każdego pustaka kominowego.

sponsorem hasła jest: Brata słownik kominowy

Pustak perlitobetonowy (perlitowy) – nowatorski typ pustaka kominowego, którego nazwa pochodzi od głównego składnika receptury - perlitu. Perlit jest to skała wulkaniczna pochodzenia naturalnego. Jest to materiał bardzo lekki oraz dodatkowo cechuje się nawet dwukrotnie lepszym parametrem izolacyjności cieplnej niż keramzyt. Dzięki temu systemy kominowe w których zastosowany jest pustak perlitowy cechuje znacznie lepszy współczynnik przewodzenia ciepła. Równomierna struktura pustaka oraz gładsza bryła skraca i ułatwia montaż takiego komina.

sponsorem hasła jest: Jawar kominy ceramiczne

Rura ceramiczna – jeden z elementów ceramicznych uzyskiwany z glin z dodatkiem szamotu lub piasku kwarcowego, wypalany w bardzo wysokich temperaturach. Dzięki materiałowi, z którego została wykonana, odznacza się wysoką odpornością na działanie wysokiej temperatury oraz nie jest podatna na odkształcenia. Stosowana do różnego rodzaju systemów kominowych pracujących zarówno w środowisku mokrym jak i suchym.

sponsorem hasła jest: Konekt kominy ceramiczne

Szalunek tracony komina – stalowa płyta umieszczana na wierzchołku komina ułatwiająca samodzielne wylanie betonowej płyty przykrywającej. Szalunek zapobiega dostaniu się betonu do wnętrza komina.

sponsorem hasła jest: Brata słownik kominowy

Trójnik monoblokowy (monolityczny) – rodzaj kształtki ceramicznej z trzema wylotami, której cechą charakterystyczną jest jednolita struktura. Element taki nie powstaje z klejenia dwóch lub więcej kształtek. Monolityczna bryła zapewnia większą trwałość oraz szczelność. Firma Jawar jako pierwsza na świecie wyprodukowała trójniki w technologii prasowania izostatycznego jako jeden element (monoblokowy) w zakresie średnic 80-200 (mm).

sponsorem hasła jest:Jawar 

Wentylacja grawitacyjna / naturalna – najprostszy oraz najczęściej spotykany (w Polsce) system wentylacji, tj. wymiany powietrza. Działa na zasadzie wymiany ciepłego powietrza (z budynku) na chłodniejsze (z zewnątrz). Powietrze do budynku dostaje się poprzez nieszczelności (np. okna, drzwi), zaś odprowadzane jest w pionach wentylacyjnych (kominy wentylacyjne).

sponsorem hasła jest: Jawar słownik kominowy

Wkład kominowy – zestaw kształtek (rury, trójniki, itp.) ze stali kwaso- lub żaro- odpornej montowany w istniejącym kominie (np. z cegły). Taki zabieg ma za zadanie chronić komin murowany przed korozją i niszczeniem.

sponsorem hasła jest: Jawar słownik kominowy

Wysokość komina (efektywna) – mianem tym określamy wysokość komina, która czynnie bierze udział w odprowadzaniu spalin z urządzenia grzewczego. Wysokość ta liczona jest od osi podłączenia kotła (osi czopucha) do zakończenia komina. Zasadniczo im wysokość ta jest większa tym istnieje możliwość wytworzenia większego ciągu oraz powstaje możliwość redukcji przekroju komina.

sponsorem hasła jest: Schiedel kominy ceramiczne

Zapel Turbo SPSK U – nowy system kominowy powietrzno-spalinowy przeznaczony do odprowadzania spalin z kotłów zasilanych gazem lub olejem z zamkniętą komorą spalania. Szybki montaż rury łączone uszczelkami. Możliwy montaż w każdych warunkach.

sponsorem hasła jest: Zapel kominy ceramiczne

Zbiornik ścieku kondensatu (odskraplacz) – element ceramiczny komina montowany u podstawy wkładu ceramicznego, umożliwiający odprowadzenie na zewnątrz skroplin znajdujących się w przewodzie kominowym.

sponsorem hasła jest: Brata słownik kominowy